Foto fugler

Islom (Gavia immer) vinterdrakt

Sædgås (Anser fabalis) u.a. fabalis også kalt Taigasædgås (to stk i forgrunnen, Grågjess i bakgrunnen)

Hubro (Bubo bubo)

Mandarinand (Aix galericulata)

Sandsnipe (Calidris pusilla)

Myrpiplerke (Anthus rubescens) u.a. rubescens. Kun andre gang denne er dokumentert i Norge!

Amerikablesand (Anas americana)

Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

Alke (Alca torda)

Rustsnipe (Tryngites subruficollis)

Niland (Alopochen aegyptiaca)

Glanstrupial- Common Grackle (Quiscalus quiscula)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Natthegre (Nycticorax nycticorax)

Natthegre (Nycticorax nycticorax)

Natthegre (Nycticorax nycticorax)

Vandretrost (Turdus migratorius)

Storskarv (Phalacrocorax carbo), juvenil

Storskarv (Phalacrocorax carbo), juvenil

Storskarv (Phalacrocorax carbo), adult

Åkerrikse (Crex crex)

Svarthodespurv (Emberiza melanocephala)

Svarthodespurv (Emberiza melanocephala)

Svarthodespurv (Emberiza melanocephala)

Havhest (Fulmarus glacialis)

Gråfluesnapper (Muscicapa striata)

Hagesanger (Sylvia borin)

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

Grønnstilk (Tringa glareola)

Boltit (Charadrius morinellus)

Toppdykker (Podiceps cristatus)

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)

Jordugle (Asio flammeus)

Islom (Gavia immer)

Gulspurv (Emberiza citrinella) hunn

Gulspurv (Emberiza citrinella) hann

Storskarv, underarten Mellomskarv (Phalacrocorax sinensis)

Skjeand (Anas clypeata)

Alaskasnipe (Calidris melanotos)

Svartkråke (Corvus corone)

Teist (Cepphus grylle)

Havelle (Clangula hyemalis)

5 Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) og 2 Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Orrhane (Tetrao tetrix)

Orrhøne (Tetrao tetrix)

Storspove (Numenius arquata)

Grågåsfamilie

Sildemåke (Larus fuscus) u.a. graellsii

Fossekall (Cinclus cinclus)

Bergand (Athya marila), hunn

Bergand (Athya marila)

Stjertand (Anas acuta)

Taffeland (Aythya ferina), hunn

Laksand (Mergus merganser)

Grønlandsmåke (Larus glaucoides)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Polarmåke (Larus hyperboreus), ungfugl (2k), merket JP370

Sædgås (Anser fabalis, u.a. rossicus) også kalt Tundrasædgås

Alkekonge (Alle alle)

Granmeis (Poecile montanus)

Toppmeis (Lopophanes cristatus)

Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Tundragjess u.a. albifrons (Anser albifrons albifrons)

Grønnspett (Picus virdis)

Ringgås (Branta bernicla bernicla)

Ringgås (Branta bernicla u.a. hrota)

Gulerle (Såerle), underarten thunbergi (Motacilla flava thunbergii)

Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Temmincksnipe (Calidris temminckii)

Skogsnipe (Trings ochropus) - juvenil

Sotsnipe (Tringa erythropus)

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Tornskate (Lanius collurio)

Tundrasniper (Calidris ferruginea)

Dvergsnipe (Calidris minuta) Foto: Snorre Frøyland 10.08.2011

Stripegås (Anser indicus)

Dvergfalk (Falco columbarius)

Gjøk (Cuculus canorus)

Taksvale (Delichon urbicum)

Tårnseiler (Apus apus)

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Trepiplerke (Anthus trivialis)

Brunsisik (Carduelis cabaret)

Bergirisk (Carduelis flavirostris)

Småspove (Numenius phaeopus)

Egretthegre (Casmerodius albus)

Gluttsnipe (Tringa nebularia)

Rødvingetrost (Turdus iliacus)

Gransanger (Phylloscopus collybita)

Spurvehauk (Accipiter nisus)

Svarthalespove (Limosa limosa)

Svarthalespove (Limosa limosa islandica)

Trekryper (Certhia familiaris)

Jernspurv (Prunella modularis)

Krikkand (Anas crecca)

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Måltrost (Turdus philomelus)

Gråtrost (Turdus pilaris)

Sivhøne (Gallinula chloropus)

Brunnakke (Anas penelope)

Bydue (Columbia livia var. domestica) Denne er nesten helt lik stamformen Klippedue

Stjertand hunn (Anas acuta)

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Svartryggerle (Motacilla alba) u.a. yarrellii

Dvergspett (Dendrocopus minor)

Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus)

Gråstrupedykker (Podiceps grisegena)

Svartand (Melanitta nigra) hunn

Ærfugl (Somateria mollissima)

Sanglerke (Alauda arvensis)

Steinvender (Arenaria interpres)

Fjæreplytt (Calidris maritima)

Tundralo (Pluvialis squatarola)

Skjærpiplerke (Anthus petrosus)

Siland (Mergus serrator) hunn

Siland (Mergus serrator) hann

Vipe (Vanellus vanellus)

Fuglekonge (Regulus regulus)

Stær (Sturnus vulgaris)

Skjære (Pica pica)

Gråsisik (Carduelis flammea)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Stillits (Carduelis carduelis)

Ravn (Corvus corax)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Gulnebblom (Gavia adamsii)

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)

Horndykker (Podiceps auritus)

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)

Sjøorre (Melanitta fusca)

Flaggspett (Dendrocopos major)

Tiur (Tetrao urogallus) - ungfugl

Røy (Tetrao urogallus)

Trane (Grus grus)

Kaie (Corvus monedula)

Rugde (Scolopax rusticola)

Haukugle (Surnia ulula)

Arvid, Kemi, Epo, Kluivert og Tetrix står like under treet - men den har full kontroll!

Musvåk (Buteo buteo)

Tårnfalk (Falco tinnunculus) i flukt

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Gulerle (Motacilla flava), underart Sørlig gulerle (flava)

Spettmeis (Sitta europaea) - opp ned går helt fint!

Strandsnipe (Actitis hypoleucos)

Kortnebbgås (Anser brachyrunchus)

Storlom (Gavia arctica)

Storlomer (Gavia arctica)

Steinskvett (Oenanthe oenanthe) - adult (voksen) hunn

Makrellterne (Sterna hirundo) - mating uten å lande

Polarsnipe (Calidris canutus)

Myrsnipe (Calidris alpina) Foto: Snorre Frøyland 10.08.2011

Rødstilk (Tringa totanus) - Adult (voksen)

Brushane (Philomachus pugnax)

Sothøne (Fulica atra)

Toppand hunn (Aythya fuligula)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Bokfink (Fringilla coelebs)

Storskarv (Phalacrocorax carbo) i kjent positur. Under skimtes en Makrellterne familie.

Munk (Sylvia atricapilla) - hunn

Lappspove (Limosa lapponica)

Kanadagås (Branta canadensis)

Kanadagås (Branta canadensis) med partiell albinisme

Grågås (Anser anser) På trekk sørover igjen - det går mot jakt :-)

Tornirisk (Carduelis cannabina)

Svartmeisunge (Periparus ater)

Sandløper (Calidris alba)

Gråspurv (Passer domesticus)

Travelt for småbarnsforeldre....... Gråspurv (Passer domesticus)

Sandsvale (Riparia riparia)

Ærfugl (Somateria molissima)

Grønnfink (Chloris chloris)

Tornsangerfamilie (Sylvia communis)

Gråhegre (Ardea cincera)

Heipiplerke (Anthus pratensis)

Heipiplerke (Anthus pratensis) Jeg vet ikke hvem som ble mest overrasket...

Buskskvett (Saxicola rubetra)

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

Svarttrost (Turdus merula)

Låvesvale (Hirundo rustica)

Grønnsisik (Carduelis spinus)

En av ungene til rødstjertparet på de 2 neste bildene. Foto: Åse Uglehus

Rødstjert hunn (Phoenicurus phoenicurus)

Rødstjert hann (Phoenicurus phoenicurus)

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Ringdue (Columba palumbus)

Fiskemåke (Larus canus)

Tjeld (Haematopus ostralegus) i flukt

Det blir flere tjelder....

Stokkand (Anas platyrhynchos)

Sildemåke (Larus fuscus) u.a. fuscus

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Heilo (Pluvialis apericaria)

Heilo (Pluvialis apricaria) i flukt

Kråke (Corvus corone cornix)

Svartbak (Larus marinus) i flukt

Låvesvale (Delichon urbica) i flukt

Linerle (Motacilla alba)

Pilfink (Passer montanus) sett fra undersiden

Gravand (Tadorna tadorna) i flukt

Gråmåke (Larus argentatus) i flukt

Fasan (Phasianus colchicus) på besøk, ikke rart hundene har vært mer enn vanlig interessert i hagen den siste tiden.

Kvinand (Bucephala clangula)

Kjøttmeis (Parus major)

Finner du Røya?

Røy (Tetrao urogallus)

Lirype (Lagopus lagopus) i flukt

Blåmeis (Parus caeruleus)

Rødstrupe (ERithacus rubecula)

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)

Lavskrike (Perisoreus infaustus)

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) i fluktspill. De to fjørene bak vingene lager den karakterisiske lyden "mekring".

Lappfiskand (Mergellus albellus), hunn

Vannrikse (Rallus aquaticus) Tatt med mobil!

Smålom (Gavia stellata)

Velkommen, her vil du finne dokumentasjonsbilder av ulike fugler vi har møtt fjern og nær - tatt der og da 🙂

Det blir som å "skyte" med hagle, nå kan jeg "jakte" hele året.......

Toril 16.06.2011 23:23

Så kult med en gjøk!Den hører vi nesten hver dag nå men har aldri sett den!

Toril 13.01.2011 08:50

Hei Livar.
Jeg har notert meg 53 slag.Kjernebiteren kan jeg vise deg hvor holder til!Gleder meg til Npl,da skal jeg finne nordlandsfugler!
Toril

| Svar

Nyeste kommentarer

23.08 | 10:32

Nye regler i 2017
https://www.njff.no/nyheter/Sider/Nye-jaktregler-i-Sverige.aspx og linker her: http://svenskjakt.se/start/nagonstans-att-jaga/

mvh
Livar

22.08 | 13:49

Ønsker rypejakt Sverige 2017

04.05 | 18:01

Jeg tror det, av den enkle grunn at du da har dokumentert at du er
Kvalifisert til å jakte (får ikke løse jaktkort uten jegerprøve eller tilsvarende)

04.05 | 15:27

Hei, flott side. Er det noen som kan svare på om det er nødvendig å betale norsk jegeravgift når det kun er Sverige jeg jakter i?